4.6
Your Rating
Rating
What's Wrong With You, Duke? Average 4.6 / 5 out of 809
View
4,800,000 views
Alternative
Why Are You Doing This, Duke? / Ada Apa Dengan Duke? / Por Qué Haces Esto, Duque? / Tại Sao Ngài Lại Làm Điều Này, Công Tước Của Tôi!? / Wae Ileoseyo, Gongjagnim! / Why are you doing this, my Duke!? / 公爵大人为什么这样 / 冷血公爵の心変わり / 冷血公爵的变心 / 왜 이러세요, 공작님!
Author(s)
Genre(s)